موضوع کلی: کلام

موضوع عام:ولایت

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - وصی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - نور پیامبر + علی علیه السلام - شرط حب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم .

ولایت علی علیه السلام شرط حب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

على علیه السلام مى فرمايد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در منزل يكى از همسران خويش به سر مى برد به قصد ديدار آن حضرت به آنجا رفتم. پيش از ورود اجازه خواستم وقتى داخل شدم پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: يا على! آيا نمى دانى كه خانه من خانه توست تو براى ورود محتاج به اجازه نيستى. عرض كردم: اى رسول خدا اجازه را از روى علاقه گرفتم. فرمود: تو به چيزى علاقه دارى كه محبوب خداست ... آيا نمى دانى كه آفريدگار من نمى خواهد كه هيچ سرى از اسرار من بر تو پوشيده بماند. اى على تو وصى پس از من هستى، مظلوم و مغلوبى هستى كه پس از من به او ظلم مى كنند ... آن كس كه از تو كناره بگيرد از من جدا شده، دروغ مى گويد: كسى كه دعوى محبت من را دارد ولى با تو با دشمنى مى كند چرا كه خداى متعال آفرينش من و تو را از نور واحدى قرار داده است [1]